ICCVG 2010
sunday, 24 January 2021
switch to english

Sign in

Registered user

Login

Password

Home > Description

Registration fee of the conference ICCVG 2010

The basic registration fee is 420 € (Euro). Reduced rates apply for IAPR members, Scientific Committee members, students and early-bird participants.

Full IAPR member Scientific Committee member Student

Early: until 31 May 400 € 360 € 340 € 280 €

Normal 420 € 380 € 360 € 300 €

Late: from 20 August 450 € 390 € 370 € 310 €

Important Please cover the bank costs on your side. The Conference can not cover your bank costs.

The fee includes:

Account for participants from abroad (payments in Euro):
Beneficiary: Towarzystwo Przetwarzania Obrazow
Beneficiary address: Koszykowa 86, 02-008 Warszawa, Poland
Name of the Bank: ING BSK, Gliwice, Poland
SWIFT (BIC): INGBPLPW
VAT No.: PL 5261023209
Account (NRB, IBAN) Number: PL 34 1050 1298 1000 0022 8098 3723
As the title of payment please give: ICCVG 2010 + full name of the participant

Account for participants from Poland (payments in PLN):
Rachunek dla uczestników z Polski (płatności w PLN):
Beneficjent: Towarzystwo Przetwarzania Obrazów
Adres beneficjenta: ul. Koszykowa 86, 02-008 Warszawa, Polska
NIP: 526-10-23-209
Nazwa banku: ING BSK o/Gliwice
Rachunek nr: 95 1050 1298 1000 0022 5887 4482
Tytuł wpłaty: ICCVG 2010 + pełne imię i nazwisko uczestnika

Do obliczenia opłaty w PLN prosimy użyć średniego kursu dnia według Narodowego Banku Polskiego i zaokrąglić wynik w dół do najbliższych 10 złotych.

W okresie do końca grudnia 2009 można użyć uproszczonego kursu 4.00 zł/€.

Począwszy od 20 lutego 2010 obowiązuje uproszczony kurs 3.90 zł/€ i zaokrąglone opłaty według poniższej tabeli:

Pełna Członek IAPR/TPO Członek Komitetu Naukowego Student

Wczesna: do 31 maja 1560 zł 1400 zł 1320 zł 1090 zł

Normalna 1630 zł 1480 zł 1400 zł 1160 zł

Późna: od 20 sierpnia 1750 zł 1520 zł 1440 zł 1200 zł

back           
Asociation for Image Processing Polish-Japanese Institute of Information Technology Springer, Lecture Notes in Computer Science Faculty of Applied Informatics and Mathematics, Warsaw University of Life Sciences

Association for Image Processing

Faculty of Applied Informatics and Mathematics

Photo of Warsaw by www.zdjeciawarszawy.pl

v. 2012.2.1.1 eConf © 2008-2020 Piotr Kuźniacki

Last modification 14-09-2010

Site counter 27165 Online users 8